Stærkstrøm

Stærkstrøm
Ordet stærkstrøm bruges især som førsteled i sammensætninger, som f.eks. stærkstrømsanlæg, stærkstrømskabel, stærkstrøms(elektro)teknik.
Disse ord refererer til anvendelsen af elektrisk energi: hvorledes denne frembringes, forsendes til de steder hvor den bruges, og på brugsstedet omsættes til lys, mekanisk arbejde, og meget andet.
Dette i modsætning til svagstrøm, hvor elektriciteten tjener til de mange former for kommunikation.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • stærkstrøm — stærk|strøm sb., men, i sms. stærkstrøms , fx stærkstrømsreglement, stærkstrømsteknik …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”